خدمات سامانه سیات

سامانه یکپارچه اتوماسیون تحقیقات (سیات) در جهت یکپارچه سازی و الکترونیکی سازی فرآیند مدیریت طرح های تحقیقاتی در واحد فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران طراحی و راه اندازی شده است.

اعلانات سامانه

راهنمای نگارش طرح های تحقیقاتی

ارائه طرح های نوین افتخار دانشمندان ایرانی است. ارائه طرح های تحقیقاتی گامی نوین در توسعه دانش پزشکی می باشد.